Month: July 2019

Materijali za glavnu skupštinu društva 2019.

1. Poziv za Glavnu skupštinu FTB TURIZAM d.d._TS 2. FTB TURIZAM Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini 3. FTB TURIZAM Punomoć za zastupanje 4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva 5. Godišnje izvješće o poslovanju 2018. FTB TURIZAM d.d. sa Revizorskim izvješćem 2018. 6. Godišnje izvješće o poslovanju 2018. FTB TURIZAM Grupa i FTB TURIZAM Read More …