Materijali za glavnu skupštinu društva 2019.

1. Poziv za Glavnu skupštinu FTB TURIZAM d.d._TS

2. FTB TURIZAM Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini

3. FTB TURIZAM Punomoć za zastupanje

4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

5. Godišnje izvješće o poslovanju 2018. FTB TURIZAM d.d. sa Revizorskim izvješćem 2018.

6. Godišnje izvješće o poslovanju 2018. FTB TURIZAM Grupa i FTB TURIZAM d.d. sa Revizorskim izvješćem 2018.