Materijali za Glavnu skupštinu društva FTB Turizam d.d.

01_Poziv za Glavnu skupštinu (TS)

02_FTB-TURIZAM-Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini

03_FTB-TURIZAM-Punomoć za zastupanje

04_Godišnje izvješće o poslovanju 2019. FTB TURIZAM d.d_

05_Godišnje izvješće o poslovanju 2019. FTB TURIZAM Grupa

06_Izvješće poslovodstva i Revizorsko izvješće FTB FS 31 12 2019 HRV_signed

07_FTB Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019

08_Politika primitaka članova Uprave

09_Poziv dioničarima za pridržavanje preporuka Stožera i HZJZ-a