Poziv za glavnu skupštinu FTB turizam

Poziv za glavnu skupštinu: