agt_announcements

Obavijesti

 

30.04.2021
admin

Financijsko Izvješće 1. Tromjesečje 2021.g.

Financijsko izvješće 1. tromjesečje 2021. – FTB Grupa, hrvatski jezik: LRHC-fin2021-1Q-NotREV-K-HR LRHC-fin2021-1Q-NotREV-K-HR   Financijsko izvješće 1. tromjesečje 2021. – hrvatski jezik: LRHC-fin2021-1Q-NotREV-N-HR LRHC-fin2021-1Q-NotREV-N-HR

30.04.2021
admin

Godišnje izvješće za 2020.g.

LRHC-fin2020-1Y-REV-N-HR LRHC-fin2020-1Y-REV-N-HR   LRHC-fin2020-1Y-REV-K-HR LRHC-fin2020-1Y-REV-K-HR   FTB FS 31 12 2019 HRV_FINAL_signed

01.03.2021
admin

Financijsko Izvješće 4. Tromjesečje 2020.g.

Financijsko izvješće 4. tromjesečje 2020. – hrvatski jezik: LRHC-fin2020-4Q-NotREV-N-HR LRHC-fin2020-4Q-NotREV-N-HR   Financijsko izvješće 4. tromjesečje 2020. – FTB Grupa, hrvatski jezik: LRHC-fin2020-4Q-NotREV-K-HR LRHC-fin2020-4Q-NotREV-K-HR  

19.10.2020
admin

Financijsko Izvješće 3. Tromjesečje 2020.g.

Financijsko izvješće 3. tromjesečje 2020. – hrvatski jezikk: LRHC-fin2020-3Q-NotREV-N-HR LRHC-fin2020-3Q-NotREV-N-HR   Financijsko izvješće 3. tromjesečje 2020. – FTB Grupa, hrvatski jezik: LRHC-fin2020-3Q-NotREV-K-HR LRHC-fin2020-3Q-NotREV-K-HR

24.07.2020
admin

Materijali za Glavnu skupštinu društva FTB Turizam d.d.

01_Poziv za Glavnu skupštinu (TS) 02_FTB-TURIZAM-Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini 03_FTB-TURIZAM-Punomoć za zastupanje 04_Godišnje izvješće o poslovanju 2019. FTB TURIZAM d.d_ 05_Godišnje izvješće o poslovanju 2019. FTB TURIZAM Grupa 06_Izvješće poslovodstva i Revizorsko izvješće FTB FS 31 12 2019 HRV_signed 07_FTB Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019 08_Politika primitaka članova Uprave 09_Poziv